Mbaliyesizwe

Actor and singer Mbaliyesizwe has officially released her impressive Amapiano tune “Shelela Oe” into the airwaves. Mbaliyesizwe turns up the…